«

»

Print this Post

อบต.นาแก – อำเภอนาแก – จังหวัดนครพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก (อบต.นาแก)
อำเภอ : นาแก
จังหวัด : นครพนม

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2540 มีอานาเขตพื้นที่ 25.54 ตร.กม.

มีประชากรทั้งสิ้น 3760 คน
โดยเป็นประชากรชายทั้งสิ้น 1855 คน
และเป็นประชากรหญิงทั้งสิ้น 1905 คน

ประธานสภา อบต.นาแก : -
นายก อบต.นาแก :นายประจักษ์ชัย เชื้อตาแสง
ปลัด อบต.นาแก :นางวิลัยรักษ์ เกษรมาศ

เบอร์ติดต่อ :0-4253-7481
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

Permanent link to this article: http://www.oorbortor.net/blog/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%a1/